Lyd og brannklassifiserte paneler

Vi kan levere steinullpaneler (A-klasse produksjon og B-klasse overskudd lager) for lydisolasjon og brannbeskyttelse på kort varsel.

Typer steinullpaneler

Steinull-isolerte takpaneler med synlig feste

Steinull-isolerte veggpaneler med skjulte fester

Takpaneler steinull

Isolerte paneleler med steinull-kjerne(mineralull-isolasjon)rockwool Panels in yard

Mineralull eller steinullpaneler er isolerte med en steinull-kjerne. Disse panelene er høyresistante sandwichpaneler som har både bærende og isolerende kvaliteter. 

Panelets isolasjon er laget av rundt 95 - 99% smeltet stein trukket i tråder for å oppnå en fibrøs struktur. Fibrene er jevnt fordelt for å sikre at deres styrke holdes konstant.


Steinullpaneler som brannbeskyttelse og isolasjon

Steinullpaneler brukes i områder hvor brannsikkerhetskrav er påkrevd. Steinullpanelene kan installeres enten som en intern / ekstern brannvegg, hevet tak eller som takstruktur. 

Panelene kan legges vertikalt og horisontalt grunnet deres endestykker. Disse panelene kan også brukes for vanlig isolering av eksisterende bygg. 


Struktur og klassifikasjon av steinullpaneler

Byggmateriale-klassifikasjon i henhold til EN 13501-1

  • A2s1d0 (panelet)
  • A1 (steinullpanel som isoleringskjerne)

A1 or A2 for et ikke-tennbart materiale
B, C, D, E for et tennbart materiale, hvor B er lavest antennbarhet.


A1 er den høyeste klassen og er ikke kombinert med noen ekstra klasse. De andre klassene er alltid kombinert med følgende tilleggsklasser som indikerer produktets evne itl å produsere røyk, flammedrypp og partikler.


s1 – strukturelementet kan produsere en meget begrenset mengde forbrenningsgasser
s2 – strukturelementet kan produsere en begrenset mengde forbrenningsgasser 
s3 –  ingen krav til begrenset produksjon av røyk
d0 – strukturelementet kan ikke produsere flammedråper og partikler
d1 – strukturelementet kan produsere en begrenset mengde flammedråper og partikler


Lydpaneler av steinull (mineralull)

Paneler med steinullisolering kan også sikre mindre støy i drift. Med sine kjernemateriale-egenskaper kan panelene tilby førsteklasses lydabsorberingsverdier og god termisk isolasjon.

De akustiske perforeringene på den flate innvendige overflaten på platene betyr at de bare skal brukes til innvendige vegger, da det ikke er lufttett på utsiden.

På forespørsel kan vi tilby et spekter av brannbeskyttende eller lydisolerte paneler laget til din ønskede lengde, tykkelse og de fleste RAL-fargetoner. Vi kan også tilby spesialprisede produkter og kansellerte ordre. 

Spør her etter produktet du behøver

Foretrukket produkt:

Nødvendig antall paneler:
Hensikten med ditt prosjekt:
Hensikten med ditt prosjekt
Møn:
m
m
Gavl:
m
m
m
m
Tak:
m
m

Veggkalkulering

Enkelt overflateareal per møn:
Enkelt overflateareal per gavl:
Totalt veggområde:

Takkalkulering

Mønlengde:
m
Gavllengde (Lengde på sporet):
m
Gavllengde B2 (Lengde på sporet):
m
Totalt takområde:

Totalt område

Veggoverflate-område:
Veggoverflate-område:
Totalt overflateområde:

Takhøyde-kalkulering

Takhøyde i %:
%
Takhøyde i °:
°
Takhøyde B2 i %:
%
Takhøyde B2 i °:
°
Understruktur tilgjengelig:
  Ved å sende inn forespørselen din, samtykker du i behandling av dine spesifiserte data med det formål å behandle forespørsel: Juridisk informasjon / databeskyttelse
Kontakt
PanelerLister og profilerSkrue