Nettside-informasjon og juridisk ansvarsfraskrivelse

Om selskapet

Panel Sell Europe GmbH
Rheinpromenade 9
D-40789 Monheim am Rhein

+45 78 71 24 71

Administrerende direktør: Patrick Chaillie

Bankdetaljer

Deutsche Bank
Kontonummer: 1635242
Sorteringskode: 860 700 00
IBAN: DE56860700000163524200
BIC (SWIFT): DEUTDE8LXXX

Webdesign

resyme Medienproduktion & Analyse
Webdesign Leipzig
www.resyme.de


Ansvarsfraskrivelse

1. Innholdet i nettilbudet
Forfatteren påtar seg intet ansvar for aktualiteten, korrektheten, fullstendigheten eller kvaliteten på informasjonen. Erstatningskrav mot forfatteren som refererer til skader av materiell eller immateriell art som skyldes bruk eller misbruk av presentert informasjon eller ved bruk av feilaktig og ufullstendig informasjon, er utelukket, forutsatt at forfatteren ikke er påviselig forsettlig eller grov uaktsomhet. Tilbudene er ikke bindende. Forfatteren forbeholder seg retten til å endre, slette eller fjerne publiseringen midlertidig eller permanent på deler av sider eller hele tilbudet uten videre varsel.

2. Referanser og lenker
Ved direkte eller indirekte henvisning til alle tredjeparts nettsteder («Lenker») som ligger utenfor forfatterens ansvar, vil ansvaret bare bli akseptert dersom og når forfatteren hadde kunnskap om slike og om og når det ville ha vært teknisk mulig og gjennomførbart å forhindre bruken av slikt ulovlig innhold. Forfatteren erklærer derfor eksplisitt at den tilsvarende lenken var fri for ulovlig innhold ved publiseringstidspunktet. Forfatteren har ingen innflytelse på dagens eller fremtidig design og innhold. Forfatteren er ikke ansvarlig for innhold som er knyttet til eller referert til fra vedkommendes sider - med mindre vedkommende har full kjennskap til ulovlig innhold og kunne forhindre at besøkende på nettstedet ser på disse sidene. Hvis det oppstår skade ved bruk av informasjon som presenteres der, kan bare forfatteren til de respektive sidene være ansvarlig, ikke den som har koblet til disse sidene. Videre er forfatteren ikke ansvarlig for innlegg eller meldinger publisert av brukere av diskusjonsfora, gjestebøker eller e-postlister som er gitt på vedkommendes side. Personen som er ansvarlig for ulovlig, feil eller ufullstendig innhold og spesielt for skade som oppsto ved bruk av eller ikke bruk av informasjon som er gjort tilgjengelig på denne måten, er forfatteren av nettstedet som var knyttet til vår og ikke personen som refererte til den aktuelle publikasjonen.

3. Opphavsrett og signeringsrett

Forfatteren ønsker å følge opphavsretten til bilder, grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster som brukes i alle publikasjoner, å bruke bilder, grafikk, lyddokumenter og tekster av en selv eller grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster uten lisens. 

Alle merkenavn og varemerker som er nevnt på dette nettstedet, hvorav noen kan være beskyttet i henhold til tredjeparts rettigheter, har blitt brukt i samsvar med bestemmelsene i respektive opphavsrett og eiendomsrett. Bare som følge av en enkel nominasjon kan det ikke trekkes konklusjonen om at varemerker ikke er beskyttet av tredjeparts rettigheter.

Forfatteren av dette nettstedet beholder opphavsretten til alle objekter og tekster som er produsert av vedkommende, og duplisering eller bruk av grafikk, lydfiler, videosekvenser og tekster, i elektronisk format eller trykt format, er kun tillatt med klart samtykke fra forfatter.

4. Juridisk gyldighet av denne ansvarsfraskrivelsen
Denne ansvarsfraskrivelsen skal betraktes som en del av internettilbudet på denne siden. Hvis deler eller individuelle bestemmelser i denne teksten ikke, ikke helt eller ikke lenger samsvarer med gjeldende lov, forblir innholdet og gyldigheten av de resterende delene av dokumentet upåvirket.

Kontakt
PanelerLister og profilerSkrue