Byggstørrelse-kalkulator

Med vår byggstørrelsekalkulator kan du beregne hva du behøver til ditt prosjekt ved å oppgi størrelsen på vegger, tak og takhøyde. 

Skizze Hallenbau

Skreddersy dine prosjektbehov med vårt byggestimeringsverktøy og så kan vi komme tilbake til deg med et detaljert tilbud (knappen på bunnen av siden).

Møn:
m
m
Gavl:
m
m
Tak:

Veggkalkulering

Enkelt overflateareal per møn:
Enkelt overflateareal per gavl:
Totalt veggområde:

Takkalkulering

Mønlengde:
m
Gavllengde (Lengde på sporet):
m
Totalt takområde:

Totalt område

Veggoverflate-område:
Veggoverflate-område:
Totalt overflateområde:

Takhøyde-kalkulering

Takhøyde i %:
%
Takhøyde i °:
°
Kontakt
PanelerLister og profilerSkrue