Byggstørrelse-kalkulator

Med vår byggstørrelsekalkulator kan du beregne hva du behøver til ditt prosjekt ved å oppgi størrelsen på vegger, tak og takhøyde. 

Skizze Hallenbau

Skreddersy dine prosjektbehov med vårt byggestimeringsverktøy og så kan vi komme tilbake til deg med et detaljert tilbud (knappen på bunnen av siden).

Nødvendig antall paneler:
Tak:
Møn:
m
m
Gavl:
m
m

Veggkalkulering

Enkelt overflateareal per møn:
Enkelt overflateareal per gavl:
Totalt veggområde:

Takkalkulering

Mønlengde:
m
Gavllengde (Lengde på sporet):
m
Gavllengde B2 (Lengde på sporet):
m
Totalt takområde:

Totalt område

Veggoverflate-område:
Veggoverflate-område:
Totalt overflateområde:

Takhøyde-kalkulering

Takhøyde i %:
%
Takhøyde i °:
°
Takhøyde B2 i %:
%
Takhøyde B2 i °:
°
Kontakt
PanelerLister og profilerSkrue