Alt du behøver å vite om isolerte paneler for vegger og tak

Den følgende teksten om sandwichpaneler for vegger og tak er ment for nybegynnere. Den vil gi en introduksjon til temaet og gi informasjon rundt ulike aspekter som transport, flytting etc. Selvfølgelig kan ikke denne teksten erstatte erfaring. Det er derfor alltid essensielt å ha spesialister som er kjent med transporten, lagringen og monteringen av sandwichpaneler. 

1. Det grunnleggende: Hva er isolerte paneler?


Smart og isolert: Fasade laget av isolerte paneler

Som navnet tilsier, består "sandwich"-paneler av flere lag - vanligvis to tynne dekkplater og mellom dem en kjerne. Det er derimot den eneste likheten mellom dem og en sandwich! Når det kommer til holdbarhet er sandwichpaneler lang foran deres spisbare navnebror: De individuelle lagene godt festet til hverandre, og blir derfor ofte referert til som komposittpaneler.
Isolerte paneler, komposittpaneler eller sandwichpaneler kommer i en rekke design. I de fleste tilfeller består det ytre skallet av galvaniserte stålplater. Det indre skallet kan være av galvanisert stål, tynt aluminium, rustfritt stål eller GRP (glassfiberforsterket plastikk). Kjernen er hovedsaklig laget av isoleringsmateriale slik som polyuretan (PUR)polyisocyanurat (PIR) eller steinull. Kombinasjonen av de ytre og indre lagene hjelper med å kombinere egenskapene i materialene som brukes: det er vanskelig å bøye eller ødelegge overflaten takket være kjernen, og samtidig beskytter den stabile overflaten den myke kjernen fra eksterne påvirkninger. 

2. Bruk av isolerte paneler

Isolerte paneler brukes i mange industrier, slik som luftfart, bilindustri og byggindustrien. Denne teksten fokuserer på bruk av isolerte paneler som ferdig-elementer i byggeindustrien. 
Isolerte paneler er perfekt for byggesektoren: Du sparer tid, kutter kostnader og reduserer vekt og de kan brukes som vegg og tak. Dersom panelene kommer rett fra fabrikken er de klare til bruk. Med et enkelt grep kan de festes til en støttestruktur og blir til stabile vegger eller tak med utmerkede isoleringsverdier. 
På grunn av de overnevnte egenskapene er isolerte paneler i dag spesielt populært for lettvekts bygghaller, tak for boligbygg, men også som isoleringspaneler for isolering eller også som lydisolering i tørrveggskonstruksjoner. Isolerte paneler med en brannsikker kjerne er også ofte brukt som brannsikkerhetspaneler. 


Hall konstruert av isolerte paneler.

3. Typer isolerte paneler

3.1. Isolerte takpaneler

Takpaneler har to bruksområder: som takisolering og som tak. De kan lett gjenkjennes med de jevne hevingene på sandwichelementet. Disse hevingene er kjent som høyrygger og bidrar til å holde panelet stivt. God stabilitet er uunnværlig – spesielt når det kommer til takpaneler – ettersom de ikke bare må bære sin egen vekt, men også må tåle potensielle snømengder eller sterk vind. Området mellom to høyrygger kalles lavrygg. Det er her kjernetykkelsen måles. For å sikre en sømløs overgang mellom to paneler er det en overlappingsflapp på den ene siden av panelet. Denne ligger over det neste panelet. 

Structur of insulated roof panels: overlapping flap, high ridge, low ridge, core thickness, ridge span

Takpaneler er tilgjengelige i et bredt utvalg av RAL farger.

3.2. ØKO takpaneler

En spesiell variant av takpaneler er ØKO takpaneler. De er dekket av aluminiumsfolie på undersiden i stedet for stål. Som et resultat blir de klassifisert som engangsprodukter i henhold til byggforskriften og behøver ikke godkjennes. I tillegg til denne juridiske fordelen har ØKO takpaneler mange flere fordeler. Aluminiumsfolien beskytter mot produkter som ammoniakk, noe som kan ha en negativ effekt på miljøet. Som et resultat er ØKO takpaneler spesielt egnet for bruk i landbruksbygninger som stall og låver.

3.3. Isolerte veggpaneler

Isolerte veggpaneler har en linjet profil for stabilitet, i stedet for høyryggene på takpanelene. Siden det ikke er noen overlappende klaff på grunn av mangel på høyrygg, er panelene festet i hverandre ved bruk av en tunge- og sporfeste. Det er også mulig å bruke festeskruer som er usynlige fra utsiden, ved hjelp av et skjult festesystem.


   Eurobox linjet profil


   Microlinjet profil


   Dobbeltlinjet profil med
   skjulte fester


Detaljert: skjult feste

Veggpaneler kan også brukes som tak eller gulv. 

3.4. Kjøleromspaneler

Kjøleromspaneler er en spesiell type veggpaneler. De er vanligvis mer isolerte enn normale isolerte paneler og har bedre fester. Dette gjør dem ideelle for bygging av kjølerom og fryserom. Kjøleromspaneler kommer også ofte med et belegg som beskytter mot matsøl. 

4. Sammensetning av isolerte paneler: det ytre

Det ytre skallet på et isolert panel består av flere forskjellige lag som beskytter panelet mot miljøpåvirkninger som UV-stråling og rust. Det følgende diagrammet viser en fin oversikt over den ytre skallstrukturen:

Diagram of shell of insulated panel

Siden alle de individuelle lagene har en egen funksjon, er det viktig å analysere miljøfaktorene som panelene vil utsettes for før en kjøper de isolerte panelene. Etter å ha gjort dette kan de riktige materialene og beleggene velges. Siden de ytre og indre sidene av de isolerte panelene jevnlig blir eksponert for ulike forhold, varierer de ulike materialene og beleggene fra hvilken side de brukes på. For eksempel burde det ytre skallet alltid ha et UV-beskyttelseslag, og i fuktige innemiljøer slik som svømmehaller burde god rustbeskyttelse brukes. 

4.1. Ytre materialer

Det er flere grunnmaterialer som det ytre skallet på isolerte paneler er laget av. Her er en oversikt over verdiene av materialene: 

Material Bruk
Stålplate Stålplate er vanligst brukt i produksjonen av isolerte paneler. Materialet imponerer med dets høye stabilitet. Platen er galvanisert og dekket med et rustbeskyttende belegg. 
GRP GRP (glassfiberforsterket plast) kan kun brukes på undersiden av panelene. Materialet brukes i rom med høy eksponering for kjemikalier eller salt for å hindre rust. GRP er ikke så sprekkresistent som metall. 
Aluminium En sjelden gang er skallet til det isolerte panelet laget av aluminium. Dette materialet er spesielt resistent mot kjemikalier og salt, og er derfor hovedsaklig brukt i jordbruksindustrien. Ulempen er den høye prisen og høy termisk ekspansjon, som kan lede til strukturelle problemer. 

Rustfritt stål

En veldig sjelden gang er skallet laget av rustfritt stål. Fordelen til dette materialet er at det er fullstendig rustfritt og matsikkert. Prisen på materialet derimot er veldig høy. Vi produserer rustfritt stål paneler på forespørsel fra en kvantitet på 2500m2. 

Materialtykkelse

Skallet på panelene finnes i ulike materialtykkelser. Tynnere materiale er lettere og rimeligere, men ikke så stabilt. Med tykkere materialer er det mulig å gå på panelet uten å skade det. Typiske tykkels på stålplatene er 0,4mm og 0,6mm. Vennligst kontakt oss hvis du trenger råd når det kommer til tykkelser. 

Galvanisering

Alle våre paneler er galvanisert i høy kvalitet som en beskyttelse mot rust. Kontakt oss dersom du har noen spørsmål vedrørende galvanisering. 

4.2. Ytre belegg

Belegget gir ytterligere beskyttelse mot det isolerte panelet og beskytter mot rust og UV-stråling. Det finnes en rekke kvalitetsnivåer, avhengig av hvilket miljø panelene skal brukes i. Kvaliteten på belegget kan økes ved hjelp av en av to følgende metoder: gjennom nyutviklede materialer og beleggingsmetoder eller med tykkere belegg. Standardbelegget på våre isolerte vegg og tak er standard polyester med en tykkelse på 25 μ, eksteriør og interiør. De fleste konkurrenter tilbyr kun 15 μ. Disse er beleggene tilgjengelige:

Ferdigbelagte produkter Standard tykkelse (μ) Minimum tid før synlig hvit rust (i timer) Rustkategori
Standard polyester 25 360 RC2
Polyester med høy varighet 25 360 RC3
PVDF 25 500 RC4
PVDF 35 500 RC4
PUR-PA 50/55 700 RC5
Plastisol 100/200 1000 RC5
Plastbelagt 100 500 /

For å gjøre det enklere for deg å velge riktig belegg gir vi deg litt avgjørelsehjelp basert på EN 10169. Du plasserer bare prosjektet ditt i en av følgende kategorier. 

Eksterne miljøpåvirkninger:

Kategori Beskrivelse
C1 - lav  
C2 - lav

Omgivelser med lav forurensing. Jordbruksområder

C3 - gjennomsnittlig

Urbane og industrielle områder. medium nivå av svoveldioksid-forurensning. Kystområder med lavt saltnivå – mellom 10 og 20 km fra kysten

C4 - høy Industrielle områder og kystområder med medium saltinnhold, mellom 3 og 10 km fra kysten
C5 I – meget høy Industrielle og kystområder med høy luftfuktighet og aggressivt miljø
C5 M – meget høy Områder med høyt saltnivå, mellom 1 og 3 km fra kysten

Interne miljøpåvirkninger:

Kategori Beskrivelse
C1 – meget lav Oppvarmede bygg med ren luft f.eks kontorer, butikker, skoler og hoteller
C2 - lav Ikke-oppvarmede bygg hvor kondens er mulig: butikkrom, idrettshaller
C3 - medium Produksjonsrom med høy luftfuktighet og relativt høy luftforurensing: f.eks matindustrien, vaskeri, bryggeri, meieriindustrien
C4 - høy Kjemiske installasjoner, svømmehaller, skipsbygging og kystinstallasjoner
C5 I – meget høy Bygg eller områder med konstant kondensering og høy luftforurensning
C5 M – meget høy
Bygg eller områder med konstant kondensering og høy luftforurensning

Ved hjelp av det følgende diagrammet kan du forsikre deg om at du velger det rette belegget for både det ytre og indre skallet på dine isolerte paneler. 

Resistance to corrosion and Resistance to UV rays

5. Sammensetning av isolerte paneler: kjernen

De ekstraordinære isolerende egenskapene til sandwichpaneler er i stor grad oppnådd av isolasjonskjernen, som er det indre materialet beskyttet av et ytre skall av rustfritt stål eller aluminium. Kjernen i et sandwichpanel kan være laget av forskjellige materialer som behandles i forskjellige tykkelser. Nedenfor gir vi deg en kort oversikt over materialene og deres funksjon.

5.1. Polyuretan (PU)

Polyuretan er en syntetisk harpiks som ble utviklet på 1930-tallet av Otto Bayer og hans forskningsgruppe for IG Farben. Vi kjenner alle igjen materialet fra våre husholdninger: Svamper er laget av det. På isolerte paneler er polyuretan det mest populære isolasjonsmaterialet. Men hvor god er isolasjonsegenskapene? Tabellen nedenfor er basert på et standardbelagt Eurobox-type panel, og gir informasjon om isolasjonsverdiene (U-verdier) oppnådd i henhold til kjernetykkelsen:

U Paneltykkelse (mm)
25 30 35 40 50 60 80 100 120
W/m² K 0.83 0.70 0.61 0.54 0.44 0.37 0.28 0.22 0.19
kcal/m² h °C 0.71 0.60 0.52 0.46 0.38 0.32 0.24 0.19 0.16

5.2. Polyisocyanurat (PIR)

Polyisocyanurat har enda bedre isolasjonsegenskaper sammenlignet med polyuretan. Dermed kan den samme isolasjonsverdien oppnås med en lavere kjernetykkelse. I tillegg har isolerte paneler med en PIR-kjerne bedre brannverdier enn de med en PUR-kjerne, som motstår høyere temperaturer i lengre tid. På grunn av dette er isolerte paneler med PIR-kjerne noe dyrere enn PUR-kjernepaneler.

5.3. Steinull

Hvis du har spesielle brannbeskyttelseskrav, er det ingen vei rundt paneler med en steinullkjerne. I motsetning til polyuretan og polyisocyanurat er ikke steinull brennbar. Denne fordelen er imidlertid temperert av det faktum at steinullpanelet har en litt dårligere isolasjonsegenskaper. Ta en titt på U-verdiene basert på eksemplet på en standardfôret Eurobox-profil:

U paneltykkelse(mm)
50 60 80 100 120 150
W/m² K 0.75 0.63 0.49 0.39 0.33 0.27
kcal/m² h °C 0.65 0.54 0.42 0.34 0.28 0.23

6. Transport av isoleringspaneler

Dersom du velger å bruke isoleringspaneler som en del av dine byggeplaner, er transport det første skrittet etter at du har sendt inn din bestilling. For panellengder opp til 24 meter er det noen meget viktige regler du må ta hensyn til for å sikre at de isolerte panelene ankommer uskadet. 
Isolerte paneler kommer vanligvis innpakket. For å ikke skade panelene under transport må disse pakkene plasseres horisontalt på plassholdere laget av plastskum eller tre. Vennligst merk at plassholderne må plasseres med passende avstand mellom. Bæreoverflaten burde selvfølgelig korrespondere med formen på pakken. Det vil si at dersom pakken er flat burde overflaten den ligger på også være flat. Dersom pakken er bøyd burde overflaten også være det. Når en stabler pakkene oppå hverandre må stableplassholdere brukes mellom pakkene. 
En bør også sørge for at pakker ikke har et overheng på mer enn en meter og er sikret med minst to krysseksjoner ved bruk av stropper ikke lengre enn 3 meter fra hverandre. Når en fester stroppene er det viktig å sørge for at ikke disse skader panelene. Lasteoverflaten på kjøretøyet burde selvfølgelig være ryddet og værsikker. 

7. Lagring av isolerte paneler

Av logiske årsaker kan det noen ganger være nødvendig å lagre isolerte paneler på en byggeplass eller i et varehus. Vennligst sørg for at panelene aldri ligger direkte på bakken, men alltid på treverk eller polystyrenplassholdere, som er bredere enn selve panelet. Plassholderne må være tilpasset til formen på panelene og korrespondere med produktet. For eksempel: for en pakke som er kurvet må plassholderen også være kurvet på samme måte. Hvis det grunnet plassmangel er nødvendig å stable pakkene oppå hverandre, vennligst sørg for at plassholdere brukes mellom de individuelle pakkene. De øvre plassholderne burde plasseres i nøyaktig samme posisjon som plassholderne under. Vekten av pakken bør også vurderes når det stables. Maksimalt 3 pakker med en maksimal høyde på 2,6m kan stables. 
minimal inclinationPakken med paneler bør aldri lagres over lengre tid i et fuktig miljø, siden kondens kan samles i de dårlig ventilerte indre panelene, og kan danne rust på metallet. Dersom korttidslagring utendørs er nødvendig, er det viktig at pakkene ikke utsettes for direkte sollys eller rennende vann. Hellingen burde være minst 5%. Pakker burde ikke lagres utendørs i mer enn 60 dager. De beste lagringsforholdene for isolerte paneler er tørre og støvfrie rom, som også er ventilert til en viss grad. Av erfaring vet vi at selv under de beste forholdene burde ikke lagringsperioden overgå 6 måneder, siden egenskapene på panelene kan endre seg. 

8. Løfte isolerte paneler

Selv om isolerte paneler tilhører lettvekts byggelementer, kan lengden på dem føre til at de veier betydelig mye. Av denne årsaken må noen grunnleggende instrukser følges dersom du skal løfte panelene for hånd eller med kran. Når man løfter en pakke med kran, må syntetiske bærereimer (f.eks av nylon) med en minimum bredde på 10cm plasseres minst to plasser. Stroppene må ha minimum halve lengden av pakken. For å hindre at panelene blir skadet ved løfting, sett på sterke og tynne plassholdere i tre eller plast som overgår bredden på panelene med minst 4cm. 
Når man løfter paneler for hånd, bør man være minst to som samarbeider. Panelene bør alltid bæres på høykant. 

9. Kutte isolerte paneler

Noen ganger er det nødvendig å kutte isolerte paneler for å få dem til passende lengde. For denne hensikten må panelene plasseres på et stabilt underlag og kuttes med en sirkelsag. Det er viktig å sørge for at kuttoverflaten ikke blir for varm under kutting. Dette kan lede til at galvaniseringen, og dermed også rustbeskyttelsen, ødelegges. Vennligst ikke bruk vinkelsliper eller skivesliper, ettersom gnister kan skade anti-rustlaget.

10. Tilpasse takpaneler


​Grunnstrukturen er allerede på plass, isolasjonspanelene kan nå monteres.

Isolerte paneler bør alltid tilpasses av eksperter. Det følgende avsnittet vil gi en kjapp gjennomgang av arbeidet. 
Installeringen av takpaneler vil alltid være på en grunnstruktur av treverk, betong eller stål. Når en designer grunnstrukturen er det avgjørende å inkludere beregningen av panelvekten så vel som potensielle snømengder og vindstyrke i regionen. Basert på dette kan avstanden mellom støttene som panelene festes på avgjøres. For å oppnå maksimal drenering, bør hellingen på taket ikke være mindre enn 5°. Dersom taket har en tverrstang eller takinntrenging, burde taket ha en helling på mer enn 7°. Takpaneler er dermed ikke passende for flate tak. 
Du er nå klar til å sette i gang!

10.1. Legge takpaneler

Verlegen von Sandwichplatten - Fangnetz Før en begynner konstruksjonen bør en inspisere grunnstrukturen nøye: For å unngå rust, må ingen uforenelige materialer komme i kontakt med panelene. Videre før en installerer panelene bør takrennen og dekkplatene på siden av taket tilpasses. 

Takpanelene er alltid lagt mot den generelle værretningen for å holde vindpåvirkninger til minimum. Derfor begynner installasjonen på siden som vender vekk fra vinden. Vær ekstra nøye når du legger det første panelet for å sikre rett tilpassing. Det rådes å trekke en linje for veiledning fra ene siden til den andre for å sørge for at tilpassingen er parallell i henhold til strukturen. 

Befestigung der Sandwichplatte. Fest det første panelet til grunnstrukturen ved hjelp av en boreskrue gjennom den midtre høyryggen nær enden av panelet. Bruk en seteskive med gummitetning for å hindre vann i å komme inn. Skruen skal være egnet for den valgte typen av grunnstruktur og ha en gummitetning, og må strammes slik at tetningen klemmes sammen litt. 
Verlegen des zweiten Paneels

Før du tar på det andre panelet, er det en god idé å markere på det første panelet hvor bjelkene til grunnstrukturen går. 
Legg så det andre panelet: Plasser overlappingsflappen over den siste høyryggen på det første panelet - for å sikre en god overgang, skrå den litt, og plasser den grunnstrukturen for en god forsegling. 
Skru så fast panelet på samme måte som den første, gjennom den midtre høyryggen nær enden av panelett. Sørg for at du legger trykk på skjøtet til det andre panelet har blitt festet ordentlig. 

Verschrauben der Sandwichplatten am Stoß Først når det andre panelet er festet som beskrevet, kan skjøten mellom de to panelene skrus sammen. Hvis panelene er montert i en annen rekkefølge enn det som er beskrevet, kan det være at skjøtene glir bort fra hverandre. En seteskive med gummitetning må monteres under skruen. 
 

Nå gjentar du hele prosessen:

  1. Marker hvor stålbjelken er på det forrige panelet
  2. Legg det neste panelet
  3. Press panelene sammen i overgangen
  4. Fest det nye panelet gjennom den midtre høyryggen
  5. Skru festet mellom de to panelene. 

10.2. Overlapping på tverrsnittet

Noen ganger er det nødvendig å festede isolerte takpanelene på tverrsnittet. Følgende avsnitt beskriver prosedyren for en slik overlapping langs denne kanten.
Siden det ikke er noen overlapping på denne kanten som standard, må dette opprettes ved å fjerne den nedre platen og skumisoleringen. Databladet for hvert panel vil hjelpe deg med å bestemme lengden på innkutt som kreves.


Forberedelser for overlapping med det øvre panelet. 

Først legges det nedre panelet og så det øvre så det overlapper det nedre. Dette lar regnvann renne unna uten å renne over overlappingsflappen. I tillegg burde en selvklebende forsegling påføres til det nedre panelet. Det siste trinnet er å feste panelene gjennom høyryggene. 

10.3. Fullføring av endeområdet

Den eksponerte isoleringen i front på bygget må beskyttes mot påvirkning fra vær og dyr. I dette avsnittet vil vi beskrive de ulike mulighetene.

Den eksponerte isoleringen må enten males med et vanntett belegg eller dekket med en list. Fordelen med en list er at dyr ikke kan nå skummet, som de kunne gravd ut. 
På forespørsel kan vi gi panelene takrenne. 

11. Godkjenning av selvstøttende sandwichpaneler i henhold til EU-Norm 14509

Isolerte paneler oppfyller offisiell godkjenning. EU-standard 14509 spesifiserer kravene til "fabrikkbyggede selvbærende isolerte panelelementer med metallplater på begge sider".

12. Brannrangering og lovgivning rundt brannsikkerhet

I mange av scenarioene hvor isolerte paneler påføres, spiller brannvern en viktig rolle. Den europeiske standarden DIN EN 13501 har eksistert i flere år. Den europeiske standarden regulerer brannsikkerhetsklassene mine nærmere. 
Her er den tilsvarende EU-tabellen, som definerer brannmotstandklassene i henhold til DIN EN 13501 og deres tildeling til de tilsvarende byggevilkårene:

Byggkrav

Vektbærende* elementer
uten klarering

Vektbærende
elementer med klarering

Ikke-støttende interne vegger

Ikke-støttende eksterne vegger

Hevede gulv

Alenestående tak 

Brannhemmende

R 30

REI 30

EI 30

E 30 (i→o) und
EI 30-ef (i←o)

REI 30

EI 30 (a↔b)

Brannhemmende

R 60

REI 60

EI 60

E 60 (i→o) und
E 60-ef (i←o)

 

EI 60 (a↔b)

Brannsikkert

R 90

REI 90

EI 90

E 90 (i→o) und
E 90-ef (i←o)

 

EI 90 (a↔b)

Brannsikkert 
120 minutter

R 120

REI 120

 

-

 

-

Brannvegg

-

REI-90M

EI 90-M

-

 

-

* For reaktive brannvernsystemer med komponenter fra belagt stål, er spesifikasjonen IncSlow i henhold til DIN EN 13501-2 i tillegg nødvendig.

I tillegg til disse generelle tabellene er det en ytterligere tabell der alle isolerte paneler er klassifisert. Hvis du bestiller paneler fra oss, leverer vi alltid den europeiske brannbeskyttelsesklasse:

Klassifisering av brannytelse av byggematerialer (unntatt gulvbelegg) i henhold til DIN EN 13501-1

Byggekrav

Tilleggskrav

EU klassifisering i henhold til DIN EN 13501-1¹²

Ingen røyk

Ingen tennbar drypping

Byggmaterialer ekskl. lineær rørisolasjon

Lineær rørisolasjon

Ikke-tennbar

A1

A1L

A2 - s1, d0

A2L - s1, d0

Brannhemmende

B - s1, d0 C - s1, d0

BL - s1, d0 CL - s1, d0

 

A2 - s2, d0

A2L - s2, d0

A2 - s3, d0

A2L - s3, d0

B - s2, d0 B - s3, d0

BL - s2, d0 BL - s3, d0

C - s2, d0

CL - s2, d0

C - s3, d0

CL - s3, d0

 

A2 - s1, d1

A2L - s1, d1

A2 - s1, d2

A2L - s1, d2

B - s1, d1 B - s1, d2

BL - s1, d1 BL - s1, d2

C - s1, d1

CL - s1, d1

C - s1, d2

CL - s1, d2

   

A2 - s3, d2 B - s3, d2 C - s3, d2

A2L - s3, d2 BL - s3, d2 CL - s3, d2

Normal tennbarhet

 

D - s1, d0

DL - s1, d0

D - s2, d0 D - s3, d0

DL - s2, d0 DL - s3, d0

E

EL

   

D - s1, d1

DL - s1, d1

D - s2, d1

DL - s2, d1

D - s3, d1

DL - s3, d1

D - s1, d2

DL - s1, d2

D - s2, d2

DL - s2, d2

D - s2, d3

DL - s2, d3

   

E - d2

EL - d2

Høy tennbarhet

   

F

FL

¹ I europeiske test- og klassifiseringsregler blir ikke dårlig ytelse hos byggematerialer registrert. For applikasjoner der ytelse skal demonstreres, må nasjonale forskrifter benyttes.
² Med unntak av klasse A1 (uansett bruk av fotnote c til tabell 1 i DIN EN 13501-2 og E) kan brannytelsen til overflater på ytterveggbekledning (typer) ikke klassifiseres i henhold til DIN EN 13501-1 .

Isolerte paneler med steinullkjerner er tilgjengelige opptil en brannklasse på F120. Dette betyr derfor at de kan tåle ild i opptil 120 minutter. Panelene består av mellom 95-99% smeltet vulkansk stein, trukket inn i filamenter for å oppnå en fibrøs tekstur. Sertifiserte sandwichpaneler med en kjerne laget av steinull kan installeres i områder som er underlagt brannvernskrav. De kan brukes både som en intern brannmur eller en yttervegg, og også som lavtak, som et tak og til og med som isolasjon av eksisterende bygninger.

Kontakt
PanelerLister og profilerSkrue